طراحی مهندسی


این شرکت با داشتن بخشهای مختلف مهندسی توانایی اجرای فازهای گوناگون مهندسی اعم از مطالعات  امکان سنجی، طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی واحدهای عملیاتی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نظارت عالیه و کارگاهی و بازرسی فنی بر اجراء پروژه های صنعتی بصورت E، EPC و MC را دارا بوده  که در زیر شرح مختصری از خدمات بخشهای مختلف مهندسی ارائه میگردد:

۱- بخش فرآیند:

 • مبانی طراحی (Basis Design)
 • تهیه نقشه های BFD، PFD و P&ID
 • محاسبات بیلان جرم و انرژی
 • تهیه مدارک شرح فرآیند (Process Description) و لیست تجهیزات (Equipment List)
 • تهیه Data Sheetهای فرآیندی
 • مطالعات HAZOP
 • و سایر مدارک مربوط به فازهای Basic & Detail Design
 • مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی (Feasibility Study) طرحهای جدید تولیدی و یا افزایش ظرفیت واحدهای موجود
 • بررسی تنگناهای عملیاتی و رفع مشکلات عملیاتی مربوطه و نیز تجدید ساختار (Revamp) واحدها
 • بررسی واحدهای عملیاتی بمنظور کاهش مقیاس (Scale Down) و طراحی واحدهای پیشتاز با مقیاس های مشخص از فرایندهای موجود (Pilot  Plant)
 • بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در واحدهای عملیاتی، پالایشگاههای نفت و گاز و مجتمع های پتروشیمی
 • شبیه سازی و یا طراحی خطوط لوله انتقال نفت و گاز
 • شبیه سازی و بهینه سازی فرایند ها و واحدهای مختلف عملیاتی با استفاده از نرم افزارهای تخصصی مرتبط
 • طراحی سیستم تصفیه آب و پساب و بازیافت محصولات با ارزش
 • آموزش پرسنل برای عملیات در واحدهای در دست احداث

۲- بخش مکانیک(Fixed, Rotating and Fired Equipment)

 • تهیه مبانی طراحی مکانیک (Mechanical Design Criteria) برای Fixed,Rotating,Fired Eq. (Such as Fired Heater, Pump, Exchanger, Compressor, Tank, Vessel, …)
 • تهیه Data Sheet مکانیکی برای تجهیزات
 • تهیه مشخصات فنی ساخت (Technical Specification) برای تجهیزات
 • مرور و بازنگری مدارک طراحی و ساخت سازندگان
 • محاسبات ، طراحی و شبیه سازی فرآیندی و مکانیکی کوره ها با در نظر گرفتن مشعلها ، کویلها ، محفظه های احتراق (با کلیه متعلقات) و شرایط عملیاتی و ترمودینامیکی سیال داخل کویلها و پاسهای فرآیندی
 • محاسبات و طراحی مخازن تحت فشار و ارائه نقشه های مهندسی
 • محاسبات و طراحی سیستمهای ایمنی و آتش نشانی

۳ – بخش پایپینگ:

 • تهیه Specificationهای مورد نیاز پایپینگ از جمله PMS (Piping Material Specification)، مشخصات فنی عایقهای لوله ها و تجهیزات، مشخصات فنی رنگ آمیزی و غیره.
 • تهیه نقشه های ,  Key Plan   Plot Plan
 • تهیه استانداردهای ساپورت گذاری
 • جانمایی تجهیزات واحدها و مقاطع آنها (Unit Plot Plans & Sections)
 • تهیه نقشه های General Arrangement، Isometric، Nozzle Orientation با استفاده از نرم افزارهای پایپینگ نظیر PDS، PDMS و Auto Plant
 • تهیه لیست خطوط لوله (Line List)
 • آنالیز تنش (Stress Analysis) لوله ها با استفاده از نرم افزارهای تخصصی
 • تهیه مدرک Take of Material
 • تهیه نقشه های پایپینگ مربوط به (Under Ground)
 • نظارت بر سیستم لوله کشی (Piping) مجتمع های صنعتی
 • As Built نمودن خطوط لوله، دستگاهها و نقشه های مربوط به لوله کشی (Piping) و تهیه مدل نرم افزاری و سه بعدی سیستم Piping پالایشگاه و مجتمع های پتروشیمی
 • انجامAS-BUILT    واحدهای عملیاتی و صنعتی با استفاده از تکنولوژی جدید HAZMAP

۴- بخش ابزار دقیق:

 • تهیه مبانی طراحی و مشخصات ابزار دقیق
 • فلسفه کنترلی
 • بلوک دیاگرامها
 • تهیه Technical Specificationهای مورد نیاز ابزار دقیق
 • لیست تجهیزات ابزار دقیقی و اجزاء لوپ آنها
 • تهیه Data Sheet تجهیزات ابزار دقیق
 • میزان مصارف برق و هوای فشرده تجهیزات ابزار دقیق
 • جا نمایی اتاق کنترل و تابلوهای مربوطه با توجه به نیازمندیهای تهویه و UPS …
 • نقشه های Logic Diagram
 • نقشه های Loop Diagram و جزئیات ارسال سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال
 • نقشه های Hook up
 • مشخصات و اطلاعات سیگنالهای آلارم و اینترلاک و تهیه نقشه های مربوطه
 • جداول کابل و لوله های ابزار دقیق
 • فهرست مقادیر (MTO)
 • و سایر مدارک مربوطه

۵- بخش برق:

 • مبانی طراحی برق (Electrical Design Criteria)
 • تهیه مشخصات فنی (Technical Specifications) برق
 • تهیه دیاگرامهای (Single Line)
 • تهیه جداول Load List
 • تهیه Data Sheetهای تجهیزات برقی
 • لیست اقلام (Material Take Off)
 • نقشه های تابلوها و پست های برق
 • نقشه های Electrical Heat Tracing
 • جداول تنظیم رله ها
 • دفترچه محاسبات اتصال کوتاه و روشنایی
 • نقشه های ارتینگ
 • نقشه های کنترل موتورها
 • و غیره

۶- بخش تاسیسات:

 • تهیه گزارشات طراحی مفهومی مطابق با استاندارد ASHRAE SYSTEMS CH.1شامل بررسی انواع سیستمهای رایج سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع همراه با مقایسه بین آنها، معیارهای انتخاب سیستم، ارزیابی سیستمها از نظر:
 1. شرایط آسایش شامل سطح سر و صدا، کیفیت هوا، کنترل متغیرها
 2. ملاحظات فضا شامل مساحت کف، فضای سقف کاذب، جانمایی تجهیزات داخل فضا
 3. هزینه اولیه شامل هزینه سیستم، قابلیت افزایش ظرفیت، میزان کنترل کیفیت هوا
 4. هزینه راهبری شامل هزینه انرژی، آب، نیروی انسانی، مواد شیمیایی مصرفی
 5. هزینه تعمیر و نگهداری شامل نیروی انسانی، مواد مصرفی
 6. هزینه بهینه سازی انرژی شامل چرخه اقتصادی، بازیافت حرارت
 • تهیه مدارک طراحی پایه مرتبط با مشخصات فنی اولیه مورد نیاز جهت طراحی پایه برای سیستمها و تجهیزات گرمایش، سرمایش، تهویه مطبوع، آب رسانی، سیستم جمع آوری فاضلاب. مهمترین مدارک این مرحله به شرح زیر است:
  • HVAC Design Criteria
  • HVAC Equipment Specification
  • Specification for Ductwork
  • Specification for HVAC & Plumbing Pipework
 • تهیه مدارک طراحی تفصیلی شامل انجام محاسبات بارهای حرارتی و برودتی، محاسبات آب و فاضلاب، انتخاب تجهیزات، نقشه های جانمایی، طراحی سیستم کانال کشی. مهمترین مدارک این مرحله به شرح زیر است:
 • HVAC & Plumbing Calculation Book
 • Mechanical Flow Diagrams
 • Equipment Datasheets
 • Equipment Layouts
 • Ducting Layouts

۷- بخش سیویل و سازه

 • انجام مطالعات پایه و توجیهی سازه و سیویل
 • طراحی فاز یک سازه های های صنعتی
 • طراحی تفصیلی سازه های صنعتی
 • تهیه نقشه های ساخت
 • طراحی فاز یک سیویل
 • طراحی تفصیلی سیویل
 • تهیه As built سازه
 • تهیهAs built سیویل
 • نظارت اجرایی عملیات ساخت و نصب سازه
 • نظارت اجرایی عملیات اجرای سیویل
 • انجام مهندسی ارزش برای کاهش هزینه ساخت ،اجرا و نصب سازه و سیویل
 • خدمات مدیریت بخش سازه و سیویل طرحهای صنعتی
 • طراحی فاز یک معماری
 • طراحی تفصیلی معماری
 • انجام خدمات مقاوم سازی و افزایش ظرفیت سازه های صنعت

۸- بخش کنترل پروژه:

 • تهیه برنامه زمانبندی، ساختارهای شکست و Procedureهای برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • تهیه گزارشات هفتگی و ماهیانه و بررسی Schedule Plan
 • کنترل اسناد و تهیه سیستم نرم افزاری اسناد
 • کنترل مهندسی، تامین تجهیزات و تعهدات قراردادی

۹– بخش خدمات مهندسی خرید:

این گروه با همکاری و ارتباط تنگاتنگ با سایر گروهای مهندسی فوق الذکر، به ارائه خدمات زیر می پردازد:

 • بررسی و کنترل مشخصات فنی تجهیزات (Technical Specifications)
 • تهیه لیست سازندگان مورد صلاحیت
 • تهیه بسته های خرید (Material Requisition)
 • بررسی پیشنهاد سازندگان و تامین کنندگان
 • ارائه آنالیز فنی سازندگان (Technical Bid Evaluation)
 • تهیه مدارک لازم جهت عقد قرارداد
 • بررسی مدارک و نقشه های سازنده (Vendor Document Review)