طراحی و اجرای پروژه های صنعتی


شرکت مهندسی پتروآریا با توجه به سالها تجربه در زمینه طراحی و اجرای پروژه های حفاظت کاتدی و خوردگی، توانایی اجرای پروژه های مختلف صنعتی را در این بخش داشته که از جمله این فعالیتها میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

  • بازرسی فنی، پایش و مدیریت کنترل خوردگی واحدهای صنعتی
  • طراحی ، اجرا و نگهداری سیستم حفاظت کاتدیک
  • طراحی و اجرای روشهای آنلاین پایش و مونیتورینگ سیستم حفاظت کاتدی خطوط لوله، مخازن و تاسیسات صنعتی
  • طراحی و ارائه دستگاههای اندازه گیری سرعت خوردگی
  • طراحی و اجرای روشهای آنلاین مونیتورینگ خوردگی و کنترل پارامترهای عملیاتی نظیر Ph,TDS,Cl,etc.
  • فرموله نمودن و ساخت مواد شیمیایی بازدارنده خوردگی و رسوب متناسب با شرایط عملیاتی