پژوهش های کاربردی


این شرکت علاوه بر ارائه خدمات مهندسی، به منظور ارتقاء دانش فنی و برآوردن نیازهای کارشناسی  کشور در ارائه خدمات پژوهشی و تحقیقاتی نیز فعالیت می نماید، که از اهم فعالیتهای مد نظر در این بخش میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- بررسی فناوریها و فرآیندهای جدید در واحدهای مختلف عملیاتی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

۲- شبیه سازی و بهینه سازی تجهیزات و واحدهای عملیاتی به منظور بهبود عملکرد و کاهش   مصرف انرژی

۳- بررسی تبدیل محصولات کم ارزش به محصولات با ارزش افزوده بیشتر و ارتقاء کیفیت فراورده های تولیدی

۴- بررسی بازیافت و استحصال مواد با ارزش از ضایعات دور ریز

۵- طراحی و خدمات فنی سیستم های پایش آنلاین خوردگی و حفاظت کاتدی

۶- تولید دانش فنی فرایندهای عملیاتی در زمینه صنایع نفت ، گاز، پتروشیمی

۷- فرمولاسیون ، تهیه و تولید مواد شیمیایی ضد رسوب و ضد خوردگی

۸- استفاده از حلالهای بهینه جایگزین در فرایندهای مختلف با هدف بهره وری بیشتر

۹- تهیه و طراحی سیستمهای مکانیزه برنامه ریزی تعمیرات  و دستورالعملهای تعمیراتی