مواد شیمیایی


مواد شیمیایی مختلف ضد رسوب و خوردگی


OXYL-PRO آب اکسیژنه استابلایز شده مخصوص آب نماها و استخرها

Stablized hydrogen peroxide


 سیستم های خنک کننده باز 

 (Open cooling water systems)

نام تجاری شرح محصول
محافظ ۸۴۱۰ بازدارنده خوردگی و رسوب.
بایو-۱۴۶۵

BIO-1465

نابود کننده (زیست کش) جلبک قارچ ؛ باکتری و خزه.
دی-۴۱۵

D-415

حل کننده ؛ جدا کننده و پخش کننده میکرو اورگانیزم های  موجود در برج خنک کننده.

 


 

سیستم های خنک کننده بسته   (Closed cooling water systems)

محافظ- شوفاژ از خورده شدن و ایجاد رسوب در سیستم های بسته تاسیساتی نظیر شوفاژ؛ آب گرم و چیلرها صد در صد جلوگیری مینماید.

 

بازدارنده خوردگی و تثبیت کننده پ هاش آب RO

دانلود

 

Mohafez-2895

Zink/Silicate Scale, Corrosion & Deposit Inhibitor for RO water pipelines

دانلود

Mohafez-2626

Polymeric Phosphate Corrosion Inhibitor for Once Through Systems


 

دیگهای بخار

محافظ-۴۰۱ بازدارنده خوردگی و رسوب در دیگهای بخار.
محافظ-بخار

( STEAM AID )

خنثی کننده گاز های اسیدی به همراه بخار که باعث کاهش خوردگی لوله های برگشتی آب مقطر میگردد.
REMOX-29 حذف کننده اکسیژن محلول در آب دیگ بخار سولفیت سدیم کاتالیست شده.

بازدارنده های خوردگی اسید (Acid inhibitors)

اچ تی-۵۸۶

HT-586

بازدارنده خوردگی اسید کلریدریک  برای اسید غلیظ و درجه حرارت بالا( ۹۰OC).
ام تی-۵۸۶

MT-586

بازدارنده خوردگی اسید کلریدریک برای اسید رقیق و درجه حرارت متوسط ( ۶۰OC).
SACI-2482 بازدارنده خوردگی اسید سیتریک سولفامیک و سولفوریک.

انواع رسوب زداهای صنعتی (Industrial Descaler)

آرموکلین

ARMOCLEAN

رسوب زدای اسیدی به همراه مواد بازدارنده خوردگی فلزات جهت رسوب زدایی کلیه سیستم های تاسیساتی.
دی اس-۴۱۶

DS-416

رسوب زدای اسیدی به همراه مواد بازدارنده خوردگی فلزات جهت رسوب زدایی کلیه سیستم های تاسیساتی.
پرماتکس

PERMATEX

رسوب زدای غیر اسیدی مخصوص شستشوی شیمیایی سیستم خنک کننده خودروهای سبک و سنگین بدون هرگونه خوردگی فلزات مختلف.
توربوکلین

TURBO CLEAN

پاک کننده کلیه رسوبات چربیها گردوخاک از روی پره های توربین

مواد شیمیایی صنایع نفت و گاز (Oil field chemicals)

FI-352 بازدارنده خوردگی مخصوص حفاظت از خوردگی درونی لوله های در تماس با نفت و گاز ترش و یا شیرین با ایجاد لایه محافظ بر روی جداره لوله .تزریق CONTINUOUS
HPFI-185 بازدارنده خوردگی مخصوص حفاظت از خوردگی درونی لوله های در تماس با نفت و گاز ترش و یا شیرین با ایجاد لایه محافظ بر روی جداره لوله .تزریق منقطغ BATCH
BIO-1465 زیست کش بسیار قوی جهت از بین بردن و جلوگیری از رشد کلیه میکرو ارگانیزمهای هوازی و غیر هوازی در سیستمهای بهره برداری.
V-100 بازدارنده خوردگی در فاز بخار جهت محفظه ها و مخازن صنعتی
Mohafez-H100 ماده شیمیایی بازدارنده خوردگی و رسوب مخصوص پیش گرمکن های گازی

Indirect Water Bath Heater Corrosion and Scale Inhibitor

CALCORR بازدارنده خوردگی مخصوص محلولهای غلیظ کلرور کلسیم (Well completion fluid corrosion inhibitor) کاهش خوردگی ۱۰۰%
هایدروکم

HYDROCHEM

بازدارنده خوردگی مخصوص آبهایی با غلظت بسیار زیاد یون کلراید نظیر آب دریا (مخصوص تستهای فشار با آب خطوط لوله و یا مخازن)
تی ال– ۴۶۳

TL-463

بازدارنده خوردگی مخصوص خطوط انتقال نفت خام و یا فرآورده های نفتی با میزان کاهش خوردگی صد در صد.
C-100 روان کننده بتن